تغییرات حقوق ۹۹ کارگران (بخشنامه جدید)

پیگیریهای گروه های کارگری مبنی تغییرات حقوق ۹۹ کارگران و افزایش حداقل دستمزد کارگران ۹۹ که در ابتدای سال با عدم امضای نمایندگان کارگری تعیین و طی بخشنامه مزد مورخه ۱۳۹۹/۱/۲۶ ابلاغ شده بود نتیجه داد.

در جلسه شواری عالی کار در مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ که جهت بررسی و تهیه پیشنهاد افزایش حق مسکن ۹۹ کارگران تشکیل شده بود موضوع تغییرات در بخشنامه مزد ۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ نیز مورد بحث قرار گرفت و در نهایت تغییراتی در نحوه ی اعمال افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ مورد پذیرش شرکای اجتماعی قرار گرفت. در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ بخشنامه جدید از طرف وزارت کار ابلاغ گردید.

این تغییرات به نفع کارگران بویژه کارگران با سابقه کار کمتر از یکسال و نیز بازنشستگان تامین اجتماعی خواهد بود.

در ادامه می خوانیم …….

 • بخشنامه دوم حقوق ۹۹ کارگران (تیرماه و بعد از آن)
 • جدول تغییرات حقوق ۹۹ کارگران قانون کار قبل و بعد از تیرماه ۹۹
 • جدول کامل حقوق و مزایای ۹۹ قبل و بعد از تیر
 • فرمول های محاسبه مزایای قانون کار مورد استفاده در جدول
 • دانلود هر دو بخشنامه مزد ۹۹ قانون کار

بخشنامه دوم حقوق ۹۹ کارگران (تیرماه و بعد از آن)

طی بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حقوق کارگران به ترتیب زیر تعیین شده است:

۱- از ابتدای تیر ۹۹ مبلغ پایه سنواتی به میزان ۲۵۰۰۰ ریال کسر و به مزد روزانه اضافه می گردد. بنابراین

 • حداقل دستمزد کارگران ۹۹ از ابتدای تیر ۱۳۹۹ مبلغ ۶۳۶۸۰۹ ریال تعیین گردید.
 • سایر سطوح مزدی ابتدای تیر ۱۳۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد آخرین مزد ۱۳۹۸ (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه ۵۵۳۳۸ ریال افزایش می یابد.

۲- کارگرانی که از ابتدای تیر ماه ۱۳۹۹ دارای یک سال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۳۳۳۳۳ ریال به عنوان پایه سنوات دریافت خواهند کرد.

برابر با تبصره ۲ این بند پایه سنوات به همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر مشمول دریافت پایه سنوات خواهند بود.

سایر مزایا کماکان طبق بخشنامه قبلی به قوت خود باقی است. طبق بخشنامه قبلی بن کارگری ماهانه مبلغ ۴۰۰ هزارتومان بود. حق مسکن ۹۹ کارگران نیز تا کنون مثل سال ۹۸ مبلغ ۱۰۰ هزارتومان بوده که پیشنهاد افزایش حق مسکن ۹۹ نیز به هیات وزیران ارائه شده است که پس از تصویب در هیات وزیران ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

(برای دانلود بخشنامه کامل به انتهای متن مراجعه نمایید)


تغییرات حقوق ۹۹ کارگران قانون کار قبل و بعد از تیرماه ۹۹

طبق بخشنامه جدید حقوق ۹۹ قانون کار زمان اجرای این بخشنامه از ابتدای تیر ماه ۹۹ تعیین شده است.

بنابراین

 • در ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹ حقوق کارگران طبق بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخه ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ خواهد بود
 • از ابتدای تیر ما ۱۳۹۹ حقوق کارگران طبق بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ خواهد بود.

جدول حقوق ۹۹ کارگران در دو بازه زمانی فوق به ترتیب زیر است. ملاحظه می شود که کارگران با سابقه یک سال و بیشتر که پایه سنواتی دریافت می کنند تغییرات مزد و پایه سنوات در مجموع مزد آنان تغییر ایجاد نمی کند و مبلغ کمک عائله مندی آنان را افزایش می دهد. ولی کارگرانی که سابقه کمتر از یکسال و حداقل دستمزد کارگران ۹۹ را دریافت می کنند این تغییرات منجر به افزایش ماهانه ۷۵۰۰۰ تومانی در حقوق آنان می شود.

عنوانقبل از تیر ماه ۹۹تیر ماه ۹۹ و بعد از آن
حداقل مزد۶۱۱۸۰۹ ریال۶۳۶۸۰۹ ریال
پایه سنوات روزانه۵۸۳۳۳ ریال۳۳۳۳۳ ریال
سایر سطوح مزدی۱۵ درصد به علاوه ۳۰۳۳۸ ریال روزانه۱۵ درصد به علاوه ۵۵۳۳۸ ریال روزانه
حق مسکن۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
جدول تغییرات حقوق ۹۹ کارگران در تیر ماه

جدول کامل حقوق و مزایای ۹۹ قبل و بعد از تیر

در جدول زیر کلیه حقوق و مزایای کارگران من جمله حداقل دستمزد کارگران ۹۹ در قبل از تیر ماه و تغییرات تیرماه و بعد از آن ملاحظه می شود.

ردیفعنوانقبل از تیر ۹۹بعد از تیر ۹۹
۱مزد ۹۹ قانون کار (روزانه)۶۱۱.۸۰۹۶۳۶.۸۰۹
۲حقوق ۹۹ قانون کار (ماهانه)۱۸.۳۵۴.۲۷۰۱۹.۱۰۴.۲۷۰
۳نرخ افزایش سایر سطوح مزدی ۹۹ قانون کار۱۵%P+30338۱۵%P+55338
۴پایه سنوات روزانه۵۸۳۳۳۳۳۳۳۳
۵بن کارگری ۹۹ قانون کار۴.۰۰۰.۰۰۰۴.۰۰۰.۰۰۰
۶حق مسکن ۹۹ قانون کار۱.۰۰۰.۰۰۰۳.۰۰۰.۰۰۰
۷حق اولاد یا کمک عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۹۹)۱.۸۳۵.۴۲۷۱.۹۱۰.۴۲۷
۸حق اولاد یا کمک عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۹۹)۳.۶۷۰.۸۵۴۳.۸۲۰.۸۵۴
۹حق اولاد یا کمک عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۹۹)۵.۵۰۶.۲۸۱۵.۷۳۱.۲۸۱
۱۰مزد هر ساعت کار عادی۸۳.۴۶۶۸۶.۸۷۷
۱۱فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۹۹۱۱۶.۸۵۳۱۲۱.۶۲۸
۱۲فوق العاده هر ساعت شب کاری ۹۹۲۹.۲۱۳۳۰.۴۰۷
۱۳فوق العاده هر ساعت جمعه کاری۹۹۳۳.۳۸۷۳۴۷۵۱
۱۴فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۹۹ معادل ۱۵ درصد حقوق ۹۹۲.۷۵۳.۱۴۰۲.۸۶۵.۶۴۰
۱۵فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹۱.۸۳۵.۴۲۷۱.۹۱۰.۴۲۷
۱۶فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹۱.۸۳۵.۴۲۷۱.۹۱۰.۴۲۷
۱۷فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر شب ۹۹ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۹۹۴.۱۲۹.۷۱۱۴.۲۹۸.۴۶۱
جدول کامل حقوق ۹۹ کارگران (قبل از تیر و بعد از تیر ۹۹)
برای مشاهده تصویر با کیفیت بالا روی تصویر کلیک کنید

برای دانلود فایل PDF جدول بالا


فرمول های محاسبه مزایای قانون کار مورد استفاده در جدول بالا

 • فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار : مزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ (هفت و سی و سه صدم)
 • فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۱.۴ (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار
 • فرمول محاسبه جمعه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
 • فرمول محاسبه شب کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
 • فرمول محاسبه سنوات سالانه : سابقه کار به سال ضربدر حقوق ماهاینه
 • فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۲.۵ (دو و نیم) ضربدر مزد روزانه کارگر
 • فرمول محاسبه عیدی و پاداش سالانه : سابقه کار به سال ضربدر دوبرابرآخرین حقوق ماهاینه
 • فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۵ ضربدر آخرین مزد روزانه کارگر

دانلود بخشنامه مزد ۹۹ قانون کار


3 دیدگاه

نوشتن نظر